Disclaimer & cookie statement

Disclaimer & privacy statement

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Functioneren van deze website

Freshandflyy.nl stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Freshandflyy.nl kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Freshandflyy.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website & informatie van derden

Freshandflyy.nl  redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site. Ondanks de zorg die Freshandflyy.nl besteedt aan de correcte invoer van gegevens van kleding door derden en alle andere informatie op deze site, kunnen onvolkomenheden voorkomen, waardoor Freshandflyy.nl de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Freshandflyy.nl kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en omissies van gegevens en informatie op deze site. Gebruikers/bezoekers van Freshandflyy.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie en prijzen zoals deze op Freshandflyy.nl zijn gepubliceerd, noch kunnen zij rechten ontlenen aan de gevolgen van een eventuele transactie die voortvloeit uit deze informatie. Wanneer u twijfelt of de juistheid van gegevens met betrekking tot producten, vragen wij u om contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen controleren met de aanbieder van het product. Freshandflyy.nl bevat (hyper)links en verwijzingen naar websites van derden. De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door Freshandflyy.nl niet geverifieerd. De verwijzing betekent niet dat Freshandflyy.nl de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Freshandflyy.nl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. De informatie en overige inhoud op Freshandflyy.nl wordt de websitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.

Persoonsgegevens

Gegevens die gebruikers van deze website opgeven wanneer zij een Freshandflyy.nl account aanmaken, worden door Freshandflyy.nl in een database opgeslagen. Deze gegevens worden door Freshandflyy.nl gebruikt voor:

  • Het periodiek versturen van e-mails aan de gebruiker met nieuw aanbod of sale alerts, welke voldoet aan de door de gebruiker opgegeven zoekopdracht of interesses.
  • Het versturen van periodieke nieuwsbrieven (per e-mail) met betrekking tot nieuws en ontwikkelingen omtrent de website en diensten van Freshandflyy.nl.
  • Het tonen van de gegevens van op persoonlijke pagina’s of berichten op Freshandflyy.nl.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden op uw computer niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres. Het is alleen een nummer dat helpt om uw computer te herkennen.

Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. Zo maakt deze site gebruik van de mogelijkheid om u op andere websites dan deze voor u relevante reclame te tonen.

U kunt zelf beslissen of u cookies wil accepteren of weigeren of dat u wil dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het ‘help’ menu van uw browser. Of kijk bij de handige uitleg van de consumentenbond.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Freshandflyy.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze websites of per e-mail.